e-Fatura başvurusu yaparken şirket alanadı ile, şahıs adına olmayan bir e-posta adresi giriniz. Umumi e-posta servislerinden (hotmail, gmail, yahoo vb.) alınan e-posta adresi girmeyiniz. Şahıs adına açılmış e-posta adresi (ör: ad.soyad@example.com) girmeyiniz. E-fatura kullanımınızın sağlıklı yürüyebilmesi için (efatura@example.com, bilgi@example.com) gibi bir adres giriniz. E-posta adresi imzalı olarak GİB’na gönderildiğinden etki alanı (@example.com kısmı) değiştirilemez. Lütfen doğru girdiğinize emin olun.